top of page

İpsala Pirinci Nedir?

ab-tescili-1.png

Tescil No: 196

Tescil Tarihi: 02.05.2016

Başvuru No: C2012/070

Başvuru Tarihi: 27.04.2012

Tescil Ettiren: Keşan Ticaret ve Sanayi Odası

Tescil Ettirenin Adresi: Yukarı Zaferiye Mah. Paşayiğit Cad. No: 58

Keşan/EDİRNE

Coğrafi İşaretin Adı: İpsala Pirinci

Ürün / Ürün Grubu: Pirinç

Coğrafi Sınırı: Edirne ili İpsala ilçesinde, güneyde Enez ilçe sınırından başlayarak kuzeyde Sarıcaali Köyüne kadar uzanan ova ile Gala Gölünden kuzeydoğuya doğru Koyuntepe Köyünün altına kadar uzanan ova

Kullanım Biçimi: İpsala Pirinci ibaresi, aşağıda verilen logo ve menşe adı amblemi, ürünün ambalajı üzerinde yer alır. Ürünün ambalajı üzerinde kullanılamadığında, İpsala Pirinci ibaresi, logosu ve menşe adı amblemi, işletmede kolayca görülecek şekilde bulundurulur.

Ürünün Tanımı: İpsala Ovasında yetişen çeltiklerden elde edilen pirinçler iri tane yapısı, camsı ve mat görünüştedirler. Tane uzunluğu 6.2 - 7.1 mm arasında, genişliği ise 2.6-3.1 mm arasında değişir. Pirinç 1000 tane ağırlığı 24 ile 32 gram arasındadır. Diğer yörelerde yetişen çeltik mahsullerinden elde edilen pirinçlere göre doğal olarak daha mat ve koyu görünüştedir. Piştiğinde pilavı farklı bir lezzet ve aromaya sahiptir. Ülkemizde tüketiciler tarafından tercih edilen pirinçler uzun ve geniş tane yapısına sahip, tanelerde beyaz, tebeşirsi alan bulunmayan ve camsı mat görünüşteki pirinç ürünleridir. Tanelerin görünüşü camsı ve mat ise tüketiciler daha fazla rağbet etmektedirler. Bu nedenle pirinç fabrikatörleri elde edilen pirinç mahsulünü hafif bir şekilde yağladıktan sonra paketlemektedirler. Yağlama işlemi ürünün özelliğini değiştirmemektedir.

Ürünün Ayırt Edici Özellikleri: Meriç Irmağı ve kolları ile sulanan ve sık sık su baskınına uğrayan İpsala Ovası, 1960’larda Meriç Irmağı boyunca yapılan seddelerle ilin en büyük ve verimli tarım alanından biri durumuna getirilmiştir. Batıda Meriç, kuzeybatıda da Ergene Irmaklarının kollarından Basamaklar Deresi üzerinde sulama ve taşkın önleme amacıyla kurulan Altınyazı Barajı göl alanının bir bölümü, Yeni Karpuzlu Göleti ve Sultanköy Barajı da ilçe sınırları içerisindedir. İklim yazla kış, gece ile gündüz arasındaki sıcaklık farkları ile dikkati çeker. Karasal iklim hüküm sürer. İpsala İlçesinde, 1970 ve 2010 yılları arasında gözlenen ve çeltik ekim sezonunu kapsayan, nisan-ekim ayları arasındaki bazı iklim karakterlerinin ortalama değerleri, aşağıdaki çizelgede verilmiştir (Orman ve Su İşleri Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü)

Üretim Metodu: Pirinç önce tarlada çeltik olarak üretilir ve daha sonra, fabrikalarda, kavuzlu çeltik tanelerinin kavuzları soyulduktan sonra, beyazlatılıp parlatılır ve pirinç mahsulü elde edilir. Tarladaki Üretim Süreci: Çeltik, Gramineae familyasına ait Oryza sativaL. türüne dahil bitkilerden elde edilir. Çeltik bitkisi her cins toprakta yetişebilir, ancak geçirgenliği az ve drenaj yapısı iyi olan killi-tınlı topraklarda daha iyi yetişmekte ve daha yüksek verim vermektedir. Çeltik bitkisi pH değeri 5.5 - 7.5 arasında değişen topraklarda iyi yetişmektedir. İpsala İlçesinde, toplam 250 bin da’lık sahada çeltik tarımı yapılmaktadır. Çeltik üretimi ise 200 bin ton civarındadır. Çeltik üretimi genişliği 500 - 10000 da arasında değişen işletmelerde yapılmaktadır. İpsala Ovasında çeltik tarımı geniş iletmelerde yapıldığı için bir endüstri haline gelmiştir. Çeltik yetiştirilmesi için ekimden hasada kadar gerekli olan bütün işler makine ile yapılmaktadır. İlçede 15 adet modern makine ve ekipmanla donatılmış çeltik fabrikası bulunmaktadır. Bu fabrikalar çeltik mahsulünü modern usullere göre pirince işleyip paketlemektedirler. İpsala Ovasında münavebesiz olarak uzun yıllar çeltik yetiştiriciliği yapıldığından, bölge çiftçisi diğer bölgelere nazaran, çeltik yetiştiriciliği konusunda daha bilinçli ve daha fazla tecrübeye sahiptirler. Dededen toruna devam eden bir çeltikçilik kültürü bulunmakta olup modern yetiştirme yöntemleri de düzenli olarak izlenmekte ve uygulanmaktadır. İpsala Ovasında çeltik ekimi mayıs ayında yapılır, haziran ve temmuz aylarında ilaçlama, gübreleme ve sulama gibi bakım işleri yürütülür. Temmuz sonu ve ağustos başlarında çiçeklenmeye başlayan ürün, eylül başından itibaren hasat olgunluğuna ulaşır. Tarlada ürün tanelerinin içerdiği rutubet %22- 23’ken hasat işlemi geçekleştirilir. Bu şekilde çeltik mahsulü elde edilir.

Denetleme: Denetim Komisyonu; Keşan Ticaret ve Sanayi Odası koordinatörlüğünde, İpsala Borsasından 1 kişi, İpsala Çeltik Üreticileri Birliğinden 1 kişi, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı İpsala İlçe Müdürlüğünden 1 kişi ve Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsünden konu uzmanı 1 kişi üzere toplam 4 kişiden oluşur. Komisyon en az üç üyenin katılımı ile toplanır. Denetim Komisyonu, toplantıları 6 ayda bir düzenli olarak yapılır. İhtiyaç duyulduğunda veya şikâyet üzerine her zaman toplantı yapılabilir. Çeltik Ekim Kanuna göre çiftçiler, çeltik üretecekleri alanlar için ruhsat almaktadır. Bu nedenle bölge bazında çeltik eken çiftçilerin sayısı ve ektikleri alanlar kolaylıkla belirlenebilmekte ve de kontrol edilebilmektedir. Her yıl ilçe müdürlüğünde oluşturulan Çeltik Komisyonuna müracaat eden çeltik üreticilerinin sayısı ve ekim alanları tespit edilecek, oluşan toplam ekim alanı miktarına göre üretilecek toplam pirinç miktarı belirlenecektir. İlçede bulunan çeltik fabrikalarında kontrollü bir şekilde İpsala Pirinci işlenecek olup üretilen çeltiklerin, bölgede bulunan çeltik fabrikalarında işlenmeleri ve işleme sonunda pazarlanmaları, işletmelerin kestikleri irsaliye ve faturalardan takip edilecektir. Ayrıca yükleme yapılan partilerden numuneler alınarak İpsala Pirincini temsil edip etmedikleri kontrol edilecektir. İşlenen ürünlerin denetimi; paket veya çuvallar üzerinde “İPSALA PİRİNCİ” ifadesinin yazılı olup olmadığına, üretim yerinin İpsala olup olmadığına, pirinç tanesinin görünüşü, tane uzunluğu ve genişliği ile dane ağırlığı bakımından İpsala Pirincini temsil edip etmediğine, fiziksel özelliklerine bakılarak kontrolleri yapılacaktır.

KAYNAK VE DETAYLI BİLGİ

cogisaret.jpg
bottom of page